Minneapolis/Marathon

Fleet Feet Minneapolis/Marathon
2312 W 50th Street
Minneapolis, MN 55410
612-920-2606
Email Us

Fleet Feet Store Hours:

Monday through Thursday 10am-8pm
Friday 10am-6pm
Saturday 9am-5pm
Sunday 12pm-5pm